Longering

Longering är en muskulär teknik som återskapar normal längd i en förkortad muskel och går ut på att terapeuten för muskelns infästningar från varandra samtidigt som terapeuten med ett massageliknande grepp arbetar med muskeln i dess fiberriktning.