Revolving® - en strukturell myofasciell behandlingsteknik

Denna strukturella myofasciella massage upplevs som mycket behaglig samtidigt som den effektivt löser upp spänningar i kroppen.

Huvudsyftet med en Revolvingbehandling är att genom att släppa på spänningar i muskler och fascior (muskelhinnor):

  • återskapa korrekta rörelsemönster och balans i kroppen
  • motverka slitage på leder, muskler och ligament
  • minska smärta, förbättra prestation och öka välmåendet

En terapeut som arbetar med Revolving® inleder sin behandling med, en kroppsläsning för att analysera var kroppens restriktioner finns. Inaktiva samt överbelastade områden urskiljs och kan därefter behandlas korrekt.

Uttrycket myofasciell syftar på myo= muskel + fascia= hinna, i.e muskelhinna.

Kroppens muskelhinnor har en funktion av stabilisering och formgivning åt muskulaturen samt ser till att olika muskelgrupper kan arbeta friktionsfritt intill varandra.

Vid skador och inaktivitet styvnar dessa hinnor och försämrar musklernas arbetsförmåga och flexibilitet.

Revolvingbehandling ökar muskelhinnornas flexibilitet och tillåter därmed musklerna att arbeta till sin fulla potential.

Begreppet Revolving® myntades av naprapaten Richard Thörn, och har tidigare kallats Deep Tissue. Det är en behandlingsmetod som växt fram under Richards mångåriga terapeutiska arbete med bla. Yrkesdansare, musiker och artister.


Upplägget av en behandling i Revolving®

Revolving® är i grunden en problem- och resultatinriktad teknik varför det är viktigt att undersöka kroppen och hitta områden med restriktioner och spänningar som är relaterade till eventuella problem eller tillstånd hos patienten.

Detta behöver inte innebära att Du som patient lider av ett besvär som Du söker hjälp för utan kan mycket väl vara en del av en förebyggande behandlingsstrategi för att proaktivt verka för bibehållet välbefinnande.

Behandlingstillfället inleds med att terapeuten frågar om nuvarande och tidigare skador, besvär och annat som direkt eller indirekt påverkar hur du mår och utifrån denna görs en kroppsläsning där terapeuten letar efter obalanser i hållning och muskulatur, spänningar, snedbelastning etc. Det kan också ingå specifika tester för rörlighet och/eller styrka i muskler, leder eller hela områden i kroppen.

Under själva behandlingen fokuserar terapeuten på de områden där skador, spänningstillstånd och restriktioner påvisats och arbetar för att släppa på muskelspänningar och förlänga kort bindväv. En specialitet inom Revolving® är att det arbetas mycket på kroppens framsida där vi ofta hittar mycket spänningar och förkortningar på grund av vår livsstil med många timmar i sittande.

Större delen av behandlingen brukar upplevas som behaglig eller "skönt-ont" men självklart kan det ibland kännas ordentligt när terapeuten behandlar ett stramt område så det är viktigt att Du som patient kommunicerar hur det känns och i förekommande fall ber om lättnad i greppet.

Efter behandingen kan Du förvänta Dig att det känns "lättare" i kroppen, ofta har hållningen blivit mer upprätt och det kan vara lättare att dra ett djupt andetag. Det är vanligt att bli lite extra trött på eftermiddagen eller kvällen efter behandlingen vilket är naturligt då kroppen släpper spänningar under behandlingen, det bästa är om Du har möjlighet att följa signalerna och ta en tidig kväll.

I en del fall kan det uppstå en så kallad behandlingsreaktion samma dag eller dagen efter en behandling som oftast yttrar sig som en känsla av ömhet eller träningsvärk i något behandlat område. Dessa reaktioner är helt normala och visar på att kroppen blivit påverkad på ett ovant sätt, om Du undrar över någon reaktion ta kontakt med Din terapeut!

Det kan vara olika från behandling till behandling hur olika grepp och tekniker upplevs av Din kropp beroende på dagsform, arbetsbelastning, kost, träningsupplägg, immunförsvar samt en mängd andra faktorer så lyssna på Din kropp och berätta för din terapeut hur det känns idag!

www.revolving.se